Aktuálne informácie

napísal

Súčasná záhradná architektúra v krajinách V4

Prezentácie diel a diskusia so zástupcami zúčastnených krajín sa uskutoční dňa 11.03.2016 od 13:00 hod. na SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, miestnosť Z-03. Vernisáž výstavy bude o 17:00 hod. v Galérii Mlyny, Štefánikova tr. 61, Nitra.

napísal

Seminár - predkladanie žiadostí na výskumný pobyt do zahraničia pre doktorandov

21. marec 2016 (pondelok), 09:00 hod., SPU v Nitre, miestnosť AS-36 (budova FEM)

napísal

Priestorovotvorné prvky rodinných záhrad

Výberová prednáška, streda 16.03.2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Zoltán Nagy, Grand Garden, Veľký Meder

napísal

Tvorba rodinných záhrad - skúsenosti z praxe, jednanie so zákazníkom

Výberová prednáška, streda 02.03.2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Peter Gondár, Landscape design s.r.o, Stupava

napísal

DBU - zahraničné štipendium pre absolventov Mgr. a Ing. štúdia

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).