Aktuálne informácie

napísal

DBU - zahraničné štipendium pre absolventov Mgr. a Ing. štúdia

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

napísal

Výsledok volieb kandidáta na funkciu dekana

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. bola zvolená na zasadnutí AS FZKI za kandidátku na funkciu dekana fakulty na obdobie 2016 - 2020.

napísal

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FZKI SPU v Nitre pre funkčné obdobie rokov 2016 až 2020

AS FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18.01.2016 schválil uznesenie, ktorým boli vyhlásené voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia 18.02.2016.

napísal

Park roka 2015 a Záhrada roka 2015

V stredu 17.2.2016 o 11:00 sa v učebni TD 02 uskutočnila prednáška Ing. Libuše Murínovej zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT) o priebehu a výsledkoch prvého ročníka súťaže.

napísal

Chcete študovať v zahraničí?

Informačný deň o mobilitných štipendiách, Tulipánova 7, TD-12, 16. február 2016 (utorok), 14:00 - 15:30