Aktuálne informácie

napísal

Informačný deň SAIA

Štipendiá na štúdium v zahraničí, 17. február 2015,  09:00 - 12:00 hod. FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, vstupná hala

napísal

Informačný seminár SAIA pre doktorandov

Informácie o výskume doktorandov v zahraničí a programoch SAIA, n.o. 4. február 2015 o 10:00 hod. FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, cvičebňa D-14

napísal

Slovenská komora architektov – podmienky autorizácie ZKA (skúšky, zodpovednosť, povinnosti)

Prednáška podpredsedkyne komory architektov a autorizovanej krajinnej architektky Ing. Evy Wernerovej

napísal

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2015/2016

napísal

FZKI na Agrokomplexe 2014

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva sa i tento rok podieľala na výstave Agrokomplex. Naši doktorandi spracovali návrh pavilónu, ktorý mal hravou detskou formou priblížiť slovenský vidiek. Okrem doktorandov boli v rámci praxe zapojení aj študenti denného štúdia, ktorí sa podieľali na realizácii pavilónu a priebehu výstavy.