Aktuálne informácie

napísal

Pod záštitou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení sa 1. decembra v Moyzesovej sieni FF UK v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie Cien za architektonickú tvorbu 2022. Ocenenie udelili aj doktorandke Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tímei Žolobaničovej.

napísal

Absolventka Krajinného inžinierstva na FZKI, Zuzana Špuntová, nám predstaví medzinárodnú digitálnu platformu pre priemyselné odpady a zelené obstarávanie. Cyrkl je najväčšie odpadové trhovisko v Európe, ktoré spája vhodných obchodných partnerov pomocou najmodernejšej digitálnej technológie a zároveň pomáha firmám nakladať s odpadom efektívnejšie. Výberová prednáška: 13.12.2022 o 11:00 hod., FZKI, ÚKI - miestnosť ZP (Hospodárska 7).

napísal

Pod záštitou doktorandov a  Študentskej rady FZKI sa uskutočnila najočakávanejšia akcia zimného semestra s názvom PUNČ FZKI 2022. Po dvojročnej pauze sa 06. 12. 2022 stretli všetci študenti a pedagógovia na 12. ročníku fakultného punču. Vymenili na chvíľu študentské a pracovné povinnosti za neviazanú priateľskú atmosféru. Súčasťou punču boli zaujímavé prednášky a diskusie ako aj predajné stánky a samozrejme nechýbal ani vianočný punč.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku - Nitra organizuje 5. a 6. decembra 2022 od 7.00 do 15.00 h v priestoroch pod Aulou SPU vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 202 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4). Ocenenie získala Ing. Lucia Galovičová z Ústavu záhradníctva.