Aktuálne informácie

napísal

Pozberové strediská ovocia a zeleniny. Exkurzia je určená prioritne pre poslucháčov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín (II.ZHI, II IMHS). Je zameraná na prehliadku moderných pozberových stredísk ovocia a zeleniny. Organizuje Ústav záhradníctva FZKI, dr. Golian, doc. Mezeyová.

napísal

Postavenie žien vo vede. Taká bola téma diskusie, v ktorej diskutovali slovenské vedkyne s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Veľmi nás teší, že medzi vybranými slovenskými vedkyňami bola aj naša Ing. Lucia Galovičová, PhD. z Ústavu záhradníctva.

napísal

Sme radi, že môžeme pravidelne spolupracovať so strednými školami. Navštevujeme ich s výberovými prednáškami, praktickými vzdelávacími aktivitami, spolupracujeme pri stredoškolských odborných činnostiach a pod. A práve pri stredoškolskej odbornej činnosti zameranej na kvalitu vody v okolí Zlatých Moraviec pomáha prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva žiačke Alexandre Drgoňovej z Gymnázia Janka Kráľa Zlaté Moravce.

napísal

V prvom týždni nového akademického roka sme pre našich zamestnancov a doktorandov zorganizovali Športový deň o putovný pohár Dekana. Súťažilo sa v šiestich náročných disciplínach, cieľom bolo utužiť kolektív, rozcvičiť sa a nabrať sily pred novým semestrom.

napísal

Naši kolegovia z Ústavu hydrológie SAV oslavovali svoje 70. výročie. Pri tejto príležitosti dostal náš Ústav krajinného inžinierstva ocenenie za dlhoročnú spoluprácu.