Aktuálne informácie

napísal

Edible Flowers, Culinary Herbs / Jedlé kvety, kulinárske bylinky

Výberová prednáška, 25. 09. 2017 o 13.30 h, miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva, FZKI. Prednášajúci: doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Ústav zelinářství a květinářství (ZF), Mendelova univerzita v Brne.

napísal

Stopy českých záhradných architektov na Slovensku

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Národní zemedelské muzeum, s. p. o. Praha a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene Vás pozývajú na vernisáž medzinárodnej výstavy STOPY ČESKÝCH ZÁHRADNÝCH ARCHITEKTOV NA SLOVENSKU, dňa 20. 9. 2017 o 11:00 hod vo vstupných priestoroch pod Aulou SPU v Nitre.

napísal

Voda a veda - fotografická súťaž

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku je vyhlásená fotografickú súťaž. V roku 2017 sa uskutoční už piaty ročník tejto súťaže. Téma tohtoročnej súťaže je „Voda a veda“.

napísal

Naši študenti na letnej škole v Gdansku

Štúdium na našej fakulte je plné možností. S našimi partnermi ponúkame široké možnosti na ďalšie vzdelávanie a rozvoj našich študentov. Študenti, ktorí sa neboja využiť ponúkané šance majú možnosť získať mnohé doplnkové informácie, zážitky a cestovať po svete.

napísal

Realizácia praktických cvičení z predmetov: TVORBA V SADOVNÍCKOM KVETINÁRSTVE a INTERIÉROVÉ RASTLINY

Druhý septembrový týždeň (11.9 -14.9. 2017) sa uskutočnia praktické cvičenia pre študentov 3. ročníka študijného programu Záhradná a krajinná architektúra pod vedením odborných asistentov Katedry biotechniky zelene (Ing. Dagmar Hillová, PhD., Ing. Viera Šajbidorová, PhD., Ing. Marcel Raček, PhD.) a technických pracovníkov (Ing. Jana Černá, PhD.)