Aktuálne informácie

napísal

Pozberové spracovanie koreninovej papriky a ostatných koreninových rastlín. Odchod  spred kotolne o 09:00 do firmy Mäspoma spol. s ro, Dvory nad Žitavou. Organizuje: Ústav záhradníctva, kontaktná osoba: doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

napísal

Rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., udelila doc. Ing. Attilovi Tóthovi, PhD. z Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre ocenenie za publikáciu s najvyšším impakt faktorom (IF / Impact Factor) tvorivého zamestnanca za rok 2022 za publikáciu s názvom "Nature-based solutions addressing the water-energy-food nexus: Review of theoretical concepts and urban case studies". Článok je dielom autorského kolektívu ôsmich výskumníkov z Dánska, Islandu, Rakúska, Slovenska, Španielska, Talianska a Turecka.

napísal

Pozberové strediská ovocia a zeleniny. Exkurzia je určená prioritne pre poslucháčov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín (II.ZHI, II IMHS). Je zameraná na prehliadku moderných pozberových stredísk ovocia a zeleniny. Organizuje Ústav záhradníctva FZKI, dr. Golian, doc. Mezeyová.

napísal

Postavenie žien vo vede. Taká bola téma diskusie, v ktorej diskutovali slovenské vedkyne s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Veľmi nás teší, že medzi vybranými slovenskými vedkyňami bola aj naša Ing. Lucia Galovičová, PhD. z Ústavu záhradníctva.

napísal

Sme radi, že môžeme pravidelne spolupracovať so strednými školami. Navštevujeme ich s výberovými prednáškami, praktickými vzdelávacími aktivitami, spolupracujeme pri stredoškolských odborných činnostiach a pod. A práve pri stredoškolskej odbornej činnosti zameranej na kvalitu vody v okolí Zlatých Moraviec pomáha prof. Ľuboš Jurík z Ústavu krajinného inžinierstva žiačke Alexandre Drgoňovej z Gymnázia Janka Kráľa Zlaté Moravce.