Aktuálne informácie

napísal

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre udeľuje študentom dennej formy štúdia na prvom a druhom stupni štúdia dekanské voľno dňa 21.09.2023 (štvrtok) od 12:00.

napísal

Demonštračná záhrada Botanickej záhrady SPU v Nitre otvorila počas 17. – 18. augusta svoje brány. Verejnosti prezentovala na ploche 9,2 hektárov viac ako 80 rôznych ovocných druhov a vyše sto druhov zelenín. Návštevníci si mohli pozrieť vzorkovnice a výskumné plochy - ovocný sad, vinohrad a zeleninové výsadby, nechýbali ani ukážky menej známych záhradníckych plodín.

napísal

Bola navýšená kvóta na CEEPUS mobility do Maďarska na akademický rok 2023/2024 na 1400 mesiacov. Maďarsko tak môže tento akademický rok prijať rekordné množstvo uchádzačov o mobilitu. Systém na podávanie prihlášok na zimný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska. Bližšie informácie nájdete na https://tka.hu/english. CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.