Aktuálne informácie

napísal

Vážení priatelia a milovníci vína, dňa 26.05.2022 sa uskutoční odborná degustácia a dňa 10.06.2022 verejná prehliadka 13. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2022“. Srdečne vás pozývame na účasť v súťaži, ako aj na verejnej ochutnávke súťažných vín.

napísal

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade. Vzniká v priestoroch Demonštračnej záhrady Botanickej záhrady SPU v Nitre na ploche 0,8 hektárov a zodpovedá najnovším štandardom pestovania a produkcie ovocia. Garantom sadu je doc. Ing. Ján Mezey, PhD., z Ústavu záhradníctva FZKI.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 6. mája pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) zorganizovala akciu - čistenie Klátovského ramena od odpadu.

napísal

Na našej fakulte sa 4. mája 2022 uskutočnili voľby kandidáta na dekana FZKI na funkčné obdobie 2022 - 2026.  Akademickým senátom fakulty bol zvolený prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

napísal

-- AKTUALIZÁCIA: Na zasadnutí AS FZKI bol kandidátom na dekana na funkčné obdobie 2022 - 2026 zvolený prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. -- V zmysle uznesenia zo zasadnutia dňa 28.2.2022 AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 - 2026 na deň 04. 05. 2022. V prípade nezvolenia sa nová voľba kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre uskutoční dňa 18. 05. 2022.