Aktuálne informácie

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dala spracovať štúdiu na rekonštrukciu bývalej Mechanizačnej dielne, ktorá sa nachádza v areáli SPU a je súčasťou pavilónu BZ, kde sídli novo vznikajúci Ústav záhradníctva. Budova bola doteraz využívaná Katedrou zeleninárstva a Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre. Architektonickú štúdiu rekonštrukcie bývalej Mechanizačnej dielne pre FZKI vypracoval architekt Ing. Marek Šumichrast, ktorý je úspešným absolventom Krajinného inžinierstva našej fakulty.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 22. apríla 2021 vymenovala 27 nových profesorov, medzi nimi aj prof. Ing. Zlaticu Muchovú, PhD., v odbore krajinárstvo, z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI.

napísal

Výberová prednáška 30.04.2021 o 10:30, online (MS Teams). V súčasnosti sa samosprávy na Slovensku intenzívne venujú riešeniu triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, aby splnili legislatívne povinnosti novely zákona o odpadoch. Tejto téme bude venovaná prednáška Martiny Gaislovej, riaditeľky spoločnosti JRK Slovensko.

napísal

Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 22. apríl 2021 (štvrtok). Miesto konania: online (MS Teams).

napísal

Milí študenti, dávame vám do pozornosti možnosť účasti na online letnej škole, ktorú organizuje Karelia University of Applied Science (Fínsko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Cieľom letnej školy je rozvinúť odborné kompetencie študentov v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti vidieka prostredníctvom riešenia konkrétnej situácie. Počas letnej školy budú študenti pracovať v multidisciplinárnych – medzinárodných tímoch.