Aktuálne informácie

napísal

...poď s nami navrhnúť a zrealizovať zdravú záhradu

Workshop, 08. - 12. február 2016, severný priemyselný park v Nitre, pracovníci a študenti FZKI SPU v Nitre

napísal

Zelená burza a Trendy 2016

V dňoch 13.-14.1.2016 sa pedagógovia a vybraní študenti spolu so skupinou odborníkov z praxe zúčastnili výstavy "Zelená burza" a odborného seminára "Trendy 2016".

napísal

Vianoce na FZKI

Dekanát fakulty dostal vianočný vizuál. O krásnu vianočnú výzdobu celej budovy dekanátu fakulty sa postarali naši šikovní študenti.

napísal

Punč FZKI a Záhradný trpaslík

Fakulta zavŕšila sériu osláv 20. výročia jej zriadenia. 9. decembra 2015 sa konala študentská časť osláv, ktorá bola spojená s tradičnou vianočnou akciou Punč FZKI.

napísal

Úspešní študenti fakulty ocenení

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor ocenil ocenil úspešných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, ale aj v športovej a voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami reprezentovali univerzitu a šíria jej dobré meno doma i v zahraničí.