Aktuálne informácie

napísal

Vo štvrtok 19. marca 2015, krátko pred oficiálnym dátumom 22. marca sme na FZKI oslávili Svetový deň vody.

napísal

Informácie o podujatiach na FZKI pri príležitosti 22. marca - Svetového dňa vody

napísal

Výberová prednáška Ing. Ivany Pasečnej, PhD. Aktuálny projekt štúdia 2ka v Prahe ako príklad riešenia manažmentu dažďových vôd.

napísal

Výberová prednáška Ing. Olivera Šiatkovského, Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Madunice, člena predstavenstva SPPK

napísal

Výberová prednáška Ing. Martiny Šášikovej, majiteľky trvalkovej škôlky, organizátorky prednášok a školení pre odbornú verejnosť a laikov