Aktuálne informácie

napísal

Letná škola / Summer school sponsored by CEEPUS. Lectures by International Teachers and Researchers (Czech republic, Hungary, Poland,...) Nitra, Slovakia 3. - 11. of July 2014

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s Geotronics Slovakia, s.r.o. Vás pozývajú na odborný seminár "Mapovanie v krajine UAV fotogrametriou".

napísal

Acta horticulturae et regiotecturae - vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru.

napísal

Súčasťou Nitrianskych univerzitných dní je pravidelne aj Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti. Na našej fakulte sa 23. apríla konala Študentská vedecká konferencia FZKI.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vás srdečne pozýva na expozíciu Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, 24. – 27. 4. 2014 Agrokomplex, výstavníctvo Nitra, pavilón B