Aktuálne informácie

napísal

Prírodné procesy spojené a pestovaním viniča a následným spracovaním hrozna, pandémia koronavírusu našťastie nezastavila. Ročník 2020 nám ponúka znovu možnosť ochutnať množstvo krásnych a kvalitných vín od našich slovenských vinárov a pestovateľov. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli neprerušiť tradíciu a zorganizovať na pôde Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre 12. ročník súťaže Víno SPU 2020.

napísal

Štúdium na FZKI SPU v Nitre nie je len o prednáškach a cvičeniach. Spríjemňujú ho aj podobné tradičné fakultné akcie. Prajeme príjemný predvianočný čas.

napísal

Online diskusné večery s krajinnými architektmi sa uskutočňujú každý utorok večer o 17:00 v aplikácii MS Teams. Séria online prednášok a diskusií je súčasťou predmetu Ateliér parkovej tvorby (ZS 2020/2021) a vzdelávacou aktivitou podporenou Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVŠ SR v rámci projektu KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry. Organizátorom a moderátorom podujatia je Attila Tóth, koordinátor projektu. Pozvanie na ďalšiu prednášku prijala Jitka Trevisan z Ateliéru Trevisan (ta+), FA ČVUT v Prahe (15.12.2020)

napísal

FZKI vám prináša on-line prednášky/udalosti/diskusie/stretnutia. Zúčastnite sa, sledujte, zapojte sa a diskutujte. Nasledujú: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (diskusné večery, moderuje Attila Tóth), výberové prednášky , "Extrémne zrážky a klimatická zmena" (doc. Ing. Ján Horák, PhD., 14.12.2020),  "Cesty - cykly - križovatky" (Jitka Trevisan, 15.12.2020)

napísal

Séria online prednášok a diskusií priblíži študentom a odbornej verejnosti význam pietnych miest ako diel krajinnej architektúry, a to najmä vojenských cintorínov a pamätníkov. Uskutoční sa každý večer, v dňoch od 23.11. do 27.11. 2020 o 19.00, v aplikácii MS Teams. Organizátorom podujatia je Denisa Halajová, hlavný riešiteľ projektu KEGA v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu.