Aktuálne informácie

napísal

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom zaznamenal významný úspech. Na jeho tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia Dočekalová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a doktorand Ing. Miroslav Čibik, pôsobiaci na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Výberová prednáška, Socio - priestorové mapovanie verejných priestorov, 05.10.2020, 13:00 - 14:30, on-line. Ing. Milota Sidorová, PhD. predstaví metódy hodnotenia verejných priestorov v Bratislave. Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektu: KEGA 011SPU-4/2019.

napísal

Natura Urbana (premietanie), Západné Slovensko - architektúra 2010+ (výstava), Príbeh SPU (komentovaná prehliadka), City Dreamers (premietanie), Gray Matters (premietanie). Deň architektúry - Nitra 2020 s aktívnou účasťou Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zo dňa 22.09.2020 a na základe schváleného uznesenia AS SPU v Nitre zo dňa 30.09.2020 sa Doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022 NEUSKUTOČNIA v pôvodnom termíne (07.10.2020). O ďalšom postupe budete informovaní.

napísal

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 23. 9. 2020 o 14.00 h v priestoroch budovy na Hospodárskej ul. 7 uskutoční tematická prednáška doc. Ing. arch. R. Štěpánkovej, PhD. na tému: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre. Tu môžete sledovať záznam živého vysielania prednášky... /...nie je potrebné sa prihlasovať cez aplikáciu MS Teams, stačí kliknúť "pripojiť sa anonymne".../