Aktuálne informácie

napísal

Challenges of the Green Infrastructure in Turkey

Výberová prednáška z Adnan Menderes Universitesi, 25.04.2017, o 13:30, TDA-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Dr. Derya Yazgi

napísal

Effect of container type on growth of Cornus alba 'Sibirica' and Prunus laurocerasus 'Novita' nursery plants

Výberová prednáška zo Szent Isztván University, 25.04.2017, o 8:45, TD-15, Tulipánova 7, Nitra, Prednášajúci: Dr. Éva Ónody

napísal

Gardens of Royal Horticulture in England - Kew Gardens, Wisley, Chelsea Physic Gardens

Výberová prednáška z University of Agriculture in Krakow, 25.04.2017, o 13:30 TD-02, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Dr. Magdalena Kulig

napísal

“Rybnik – a city of roundabouts” - Presentation of different ways of managing of roundabouts intersections in the urban space on the example of

Výberová prednáška z University of Agriculture in Krakow, 25.04.2017, o 14:30, TDA-01 Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Dr. Magdalena Nawrotek

napísal

Komunálne odpadové hospodárstvo

Odborná exkurzia pre študentov, 26. apríl 2017 (streda). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva kompostárne a oboznámenie sa s využívanou technológiou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho na území mesta Nitra.