Aktuálne informácie

napísal

Dekan, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dňa 15. 10. 2021 slávnostne odovzdal diplomy absolventom III. stupňa vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2020/2021 ukončilo štúdium 7 doktorandov, z toho 3 doktorandi v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra, 1 doktorandka v študijnom programe krajinné inžinierstvo a 3 doktorandi v študijnom programe záhradníctvo.

napísal

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) - 19. 10. 2021, 13:30 -  15:00hod. Výberová prednáška: Vlastníctvo pôdy, pozemkové úpravy, rozvoj vidieka... Prednášajúci: Ing. Jozef Urban, Slovenská komora geodetov a kartografov, autorizovaný projektant pozemkových úprav. Online v MS Teams.

napísal

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre s medzinárodnou účasťou sa bude konať v stredu 10. novembra 2021 pod záštitou dekanov fakúltdoc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. (dekan FAPZ), prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. (dekan FBP) a prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. (dekan FZKI) pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home.

napísal

Online, 4. október 2021 od 9:30 do 14:00 hod. Predstavenie SAIA, Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy, Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska, NŠP SR - štipendiá do všetkých krajín sveta, CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, EURAXESS - kariérne poradenstvo.

napísal

Ústav záhradníctva (UZ FZKI) 29.09.2021 od 13:30hod výberová prednáška: Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie, prednášajúci Bohuš Fančovič, Botanická záhrada SPU v Nitre. 6.10.2021, od 13:30hod výberová prednáška: Jedlé kvety a ich potenciál v záhradníckej výrobe, prednášajúca Ing. Noemi Péterová, Botanická záhrada SPU v Nitre.