Aktuálne informácie

napísal

Docent Attila Tóth z nášho Ústavu krajinnej architektúry bol na nedávnom valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe) v Neapole jednomyseľne zvolený za nového viceprezidenta pre vzdelávanie (Vice President for Education) na volebné obdobie 2023-2025.

napísal

Bohuš Fančovič, Botanická záhrada SPU v Nitre: Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie v záhradníckej praxi

napísal

Aj tento rok sme pre študentov prvého ročníka pripravili privítanie. Cieľom podujatia bolo bližšie oboznámiť prvákov so štruktúrou a fungovaním fakulty, so zameraním jednotlivých ústavov a vytvorenie lepších vzájomných vzťahov.

napísal

Pozberové spracovanie koreninovej papriky a ostatných koreninových rastlín. Odchod  spred kotolne o 09:00 do firmy Mäspoma spol. s ro, Dvory nad Žitavou. Organizuje: Ústav záhradníctva, kontaktná osoba: doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

napísal

Rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., udelila doc. Ing. Attilovi Tóthovi, PhD. z Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre ocenenie za publikáciu s najvyšším impakt faktorom (IF / Impact Factor) tvorivého zamestnanca za rok 2022 za publikáciu s názvom "Nature-based solutions addressing the water-energy-food nexus: Review of theoretical concepts and urban case studies". Článok je dielom autorského kolektívu ôsmich výskumníkov z Dánska, Islandu, Rakúska, Slovenska, Španielska, Talianska a Turecka.