Aktuálne informácie

napísal

ŠVK 2014

Pozvánka na Vedeckú konferenciu študentov FZKI 2014 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti, pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre Ing. Klaudie Halászovej, PhD., 23. apríla 2014.

napísal

Svetový deň vody 2014

FZKI si uvedomuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť vody a preto si každoročne Svetový deň vody pripomína. Aj tento rok fakulta v spolupráci so Študentskou radou organizuje fotosúťaž a odborné prednášky na témy súvisiace so Svetovým dňom vody. Cieľom fotosúťaže ako aj prednášok je šíriť osvetu o dôležitosti a význame vody medzi ľuďmi.

napísal

FZKI Video

Krátka videoprezentácia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. (Video v originálnej veľkosti zobrazíte po kliknutí na Čítať ďalej...)

napísal

Zeleň v priestoroch obchodného centra

Niekoľko návrhov riešenia zelene v priestoroch OC v rámci predmetu Aplikovaný interiérový dizajn.

napísal

Medzinárodný študentský workshop, projekt japonskej záhrady

Od 3. do 7. februára 2014 na KZKA prebiehal medzinárodný študentský workshop zameraný na projekt japonskej záhrady v Prahe.