Aktuálne informácie

napísal

Čaro vidieka, čaro domova (Agrokomplex, 20.—23.08.2015)

Ako v minulosti, tak aj tento rok pripravuje naša fakulta celý pavilón na výstavu Agrokomplex 2015. Návštevníkom všetkých vekových kategórií budú v pavilóne predstavené jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aj tento rok FZKI spracovala návrh tejto expozície a spolupráca bude trvať aj počas realizácie výstavy.

napísal

Sustainability of Rural Areas in Practice (SURAP)

Medzinárodná vedecká konferencia "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi", 03. 12. - 04. 12. 2015, Nitra

napísal

Kurz architektonickej tvorby

6. – 11. júla 2015, Spišská Kapitula. Špecializovaný kurz sa uskutoční v rámci aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre.

napísal

Příměstské lesy

Multidisciplinárny workshop, 7. 9. – 13. 9. 2015, Kladno, Česká republika

napísal

Land Quality and Landscape Processes

Conference and Workshops, 02 - 04 June, 2015, Keszthely, Hungary