Aktuálne informácie

napísal

Ústav záhradníctva (UZ FZKI) organizuje v dňoch 23.09.2021 a 24.09.2021 odborné exkurzie: VISEGRAD OASIS CUP (Piešťany), Pozberové technológie pri spracovaní zeleniny (Kostolná pri Dunaji), Prehliadka porastov zeleniny (Kráľová pri Senci).

napísal

Akademický senát FZKI na svojom zasadnutí dňa 18. 3. 2021 schválil novú organizačnú štruktúru FZKI, podľa ktorej s účinnosťou od 1. 9. 2021 vznikajú na fakulte 3 ústavy - Ústav krajinnej architektúry, Ústav krajinného inžinierstva a Ústav záhradníctva.

napísal

Možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. PREČO ŠTUDOVAŤ na FZKI V NITRE? - Vyberáte z odborov, ktoré sa ako jediné na Slovensku študujú v Nitre - Žijete v meste, ktoré patrí študentom.

napísal

Tradičné kosenie ručnou kosou je najšetrnejším, najefektívnejším a najekologickejším spôsobom regulácie výšky porastov kvitnúcich lúk a stupňa biodiverzity rastlín. Kopanecké lúky v katastri obce Vernár patria k druhovo najbohatším lúkam na svete a držia rekord v počte identifikovaných a botanikmi potvrdeným počtom druhov vyšších rastlín. Do ich kosenia sa zapojil aj Denis Bechera a Simona Poluchová, študenti našej fakulty.

napísal

Zápis na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a externá forma štúdia). Zápis na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a denná kombinovaná forma štúdia).