Aktuálne informácie

napísal

Exkurzia, 29.4.2024 od 08:00 do 15:30, zameraná na vodné stavby na rieke Hron v okolí mesta Levice. Navštívime MVE Kalná nad Hronom, MVE Starý Tekov a Vodnú stavbu Veľké Kozmálovce. Exkurziu bude sprevádzať a komentovať pracovník SVP, š.p. Poplatok za účasť (doprava) je 13 eur.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí Environmentálneho centra KLÍMA -  KRAJINA - INFORMÁCIE SPU v Nitre dňa 25. 04 .2024 od 9:00 - 16:00 hod.

napísal

Študentská vedecká konferencia FZKI 2024 sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 18. apríl 2024 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Workshop spojený s odbornou diskusiou v areáli trvalkovej škôlky Melissa v Patinciach. 12. 04. 2024 piatok 08:30 – 15:30 Trvalková škôlka Ing. Jana Pémová – MELISSA, Hlavná 16, Patince. Odchod autobusu do Patiniec je spred ŠD Bernolák o 08:30 h.

napísal

Workshop spojený s exkurziou a diskusiou v areáli parku Arboréta Mlyňany SAV vo Vieske nad Žitavou. 19.04.2024 piatok 8:30 – 15:30 Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou, odchod autobusu od cesty pri ŠD A. Bernoláka, o 8:30 h. V prípade daždivého počasia sa workshop preloží na iný termín!