Aktuálne informácie

napísal

Tradičné kosenie ručnou kosou je najšetrnejším, najefektívnejším a najekologickejším spôsobom regulácie výšky porastov kvitnúcich lúk a stupňa biodiverzity rastlín. Kopanecké lúky v katastri obce Vernár patria k druhovo najbohatším lúkam na svete a držia rekord v počte identifikovaných a botanikmi potvrdeným počtom druhov vyšších rastlín. Do ich kosenia sa zapojil aj Denis Bechera a Simona Poluchová, študenti našej fakulty.

napísal

Zápis na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a externá forma štúdia). Zápis na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2021/2022 (denná a denná kombinovaná forma štúdia).

napísal

V dňoch 20.08.2021 a 26.08.2021 prebehnú na fakulte obhajoby dizertačných prác Ing. Radka Vincúra (doktorand dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry) a MSc. Samuela Adamca (doktorand externej formy štúdia na Katedre zeleninárstva).

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje podľa § 32 zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov, odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre výberové konanie na obsadenie pracovných miest: vedúca/vedúci Ústavu krajinnej architektúry, vedúca/vedúci Ústavu krajinného inžinierstva, vedúca/vedúci Ústavu záhradníctva. Dátum uzávierky výberového konania: 10.08.2021. Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

napísal

V expozícii sa diváci a diváčky zoznámia s laureátmi ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov. Momentálne je až do konca augusta umiestnená v Zážitkovom centre Aurelium. Neskôr bude umiestnená v budove CVTI SR pre divákov Vedeckých kaviarní a začiatkom prezenčného semestra výstava vycestuje na univerzity. Zároveň je možné si výstavu prejsť aj virtuálne. Kompletné informácie o výstave ako dátumy, .pdf verzia či zoznam zúčastnených vedcov. Medzi vedcami je aj prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. z FZKI.