Aktuálne informácie

napísal

Nitriansky vínny festival

7.ročník Nitrianskeho vínneho festivalu usporiadaného pod záštitou primátora mesta Nitry a v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU a Katedrou etnológie a Katedrou cestovného ruchu UKF sa bude konať v dňoch 11.-12.11.2016

napísal

Archívno - historický výskum historickej zelene

Výberová prednáška. 17. 10. 2016 o 15:30 hod., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, TDA 01 Veľký ateliér. Prednášajúci: Ing. Marek Sobola, PhD.

napísal

Vertikálna zeleň

Výberová prednáška. 17. 10. 2016 o 13:30 hod, Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre, TD - 15, Tulipánova 7. Prednášajúci: Ing. Marek Sobola, PhD.

napísal

Mapovania a tvorba máp cestnej siete pre potreby navigácií, využitie priestorových dát v praxi

Výberová prednáška. 18. október 2016 o 7.00 hod, ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7. Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová.

napísal

Voľby do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre a študentskej časti AS SPU v Nitre

Voľby sa uskutočnia na Tulipánovej ulici (budova dekanátu FZKI) dňa 11. 10. 2016 v čase 08:00 - 15:00 hod. - vo vestibule. Výsledky volieb budú zverejnené po sčítaní hlasov 11.10.2016 o 15:30.