Aktuálne informácie

napísal

V dňoch 20.08.2021 a 26.08.2021 prebehnú na fakulte obhajoby dizertačných prác Ing. Radka Vincúra (doktorand dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry) a MSc. Samuela Adamca (doktorand externej formy štúdia na Katedre zeleninárstva).

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje podľa § 32 zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov, odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre výberové konanie na obsadenie pracovných miest: vedúca/vedúci Ústavu krajinnej architektúry, vedúca/vedúci Ústavu krajinného inžinierstva, vedúca/vedúci Ústavu záhradníctva. Dátum uzávierky výberového konania: 10.08.2021. Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.

napísal

V expozícii sa diváci a diváčky zoznámia s laureátmi ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov. Momentálne je až do konca augusta umiestnená v Zážitkovom centre Aurelium. Neskôr bude umiestnená v budove CVTI SR pre divákov Vedeckých kaviarní a začiatkom prezenčného semestra výstava vycestuje na univerzity. Zároveň je možné si výstavu prejsť aj virtuálne. Kompletné informácie o výstave ako dátumy, .pdf verzia či zoznam zúčastnených vedcov. Medzi vedcami je aj prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. z FZKI.

napísal

Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo získal Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent našej fakulty. Okrem víťazstva v kategórii si odniesol aj špeciálne ocenenie - cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

napísal

V dňoch 25.06.2021, 28.06.2021 a 29.06.2021 prebehnú na fakulte obhajoby dizertačných prác Mgr. Adriány Maťovej (doktorandka dennej formy štúdia na Katedre zeleninárstva), Ing. Zuzany Kusej (doktorandka externej formy štúdia na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva), Ing. Miroslava Čibika (doktorand dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry) a Ing. Lucii Tokovej (doktorandka dennej formy štúdia na Katedre biometeorológie a hydrológie).