Aktuálne informácie

napísal

Odborná exkurzia pre študentov prvého ročníka, 24. 11. 2017, Jurkovičova vila a Umelecko priemyselné múzeum, Brno. Organizuje Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

napísal

Výberová prednáška na KZKA FZKI SPU v Nitre, 22.11.2017, 11:00 - 13:00, miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš

napísal

Pri príležitosti Dňa študentstva boli ocenení vynikajúci študenti, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanky fakulty, ocenil aj študentov našej fakulty

napísal

Výberová prednáška na KZ FZKI SPU v Nitre, 22.11.2017, od 09:00, miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva. Prednášajúci: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

napísal

Pod názvom "Zelená infraštruktúra" sa 10. novembra 2017 v Kongresovom centre SAV Smolenice v rámci Týždňa vedy a techniky konala konferencia, ktorú organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE). Za KKPPÚ FZKI SPU v Nitre vystúpila doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.