Aktuálne informácie

napísal

V expozícii sa diváci a diváčky zoznámia s laureátmi ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov. Momentálne je až do konca augusta umiestnená v Zážitkovom centre Aurelium. Neskôr bude umiestnená v budove CVTI SR pre divákov Vedeckých kaviarní a začiatkom prezenčného semestra výstava vycestuje na univerzity. Zároveň je možné si výstavu prejsť aj virtuálne. Kompletné informácie o výstave ako dátumy, .pdf verzia či zoznam zúčastnených vedcov. Medzi vedcami je aj prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. z FZKI.

napísal

Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo získal Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent našej fakulty. Okrem víťazstva v kategórii si odniesol aj špeciálne ocenenie - cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

napísal

V dňoch 25.06.2021, 28.06.2021 a 29.06.2021 prebehnú na fakulte obhajoby dizertačných prác Mgr. Adriány Maťovej (doktorandka dennej formy štúdia na Katedre zeleninárstva), Ing. Zuzany Kusej (doktorandka externej formy štúdia na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva), Ing. Miroslava Čibika (doktorand dennej formy štúdia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry) a Ing. Lucii Tokovej (doktorandka dennej formy štúdia na Katedre biometeorológie a hydrológie).

napísal

FZKI v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje seminár na tému Použitie trvaliek v krajinnej architektúre. Termín: 17. jún 2021 (štvrtok) od 9:00. Miesto konania: FZKI, Tulipánová 7, Nitra. Prednášajúci: doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.

napísal

Seminár, 01. jún 2021 od 09:00 hod. Prednášajúci doc. Ing. Ján Kollár, PhD., entomológ, Katedra biotechniky zelene. Seminár sa uskutoční formou terénnej pochôdzky s ukážkami škodcov priamo v teréne, komentované budú symptómy poškodení a možné dopady na fyziologický stav drevín ako aj možné spôsoby regulácie a prevencie.