Aktuálne informácie

napísal

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) - 26. 11. 2021, 08:30hod. Výberová prednáška: Potenciál tuhého alternatívneho paliva pri mechanicko-biologickej úprave zmesového komunálneho odpadu. Prednášajúci: Ing. Lukáš Haršány, obchodný manažér ecorec Slovensko, s.r.o. Online v MS Teams. 26. 11. 2021, 10:30hod. Výberová prednáška: Kompostovanie pre vysoký obsah prospešného pôdneho mikrobiómu. Prednášajúca: PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, spoluzakladateľka OZ PedaVita a RSP Živá záhrada. Online v MS Teams.

napísal

Seminár Budúcnosť slovenského zeleninárstva a zemiakarstva, Budúcnosť slovenského ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku, 23. 11. 2021 - 24. 11. 2021, v Kaštieli Mojmírovce. FZKI je spoluorganizátorom podujatia.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 2020 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4). V tejto kategórii získala ocenenie Ing. Veronika Valková z Ústavu záhradníctva.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa vedy a techniky oceniť pracovníkov fakulty Cenou dekana za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. Cena dekana za najlepšie publikácie sa udeľuje zamestnancom v dvoch kategóriách.

napísal

Ústav záhradníctva (ÚZ) - 22. 11. 2021, 09:00hod. Výberová prednáška: Medzinárodné normy kvality pre ovocie a zeleninu. Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD., hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Online v MS Teams.