Aktuálne informácie

napísal

Súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre

22.11.2016 prebehla v rámci celoškolského seminára E-vzdelávanie na SPU v Nitre, súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre. Súťažilo s v kategórii Kompletný kurz a kategórii Podpora dennej formy štúdia

napísal

Úspešní študenti fakulty ocenení

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2016 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slovenskú poľnohospodársku univerzitu

napísal

Obnova Ružového parku v Trnave

V súťaži o návrh urbanisticko-architektonického a krajinárskeho riešenia obnovy Ružového parku v Trnave uspel autorský kolektív Júlia Straňáková, Denisa Halajová, Veronika Vaculová, ktorého súčasťou boli aj členky našej fakulty (D. Halajová a V. Vaculová)

napísal

Súčasná záhradná architektúra v Maďarsku

Výberová prednáška, 16. november 2016 (streda) o 11.00 h, prednášková miestnosť TD02, FZKI, Tulipánová 7. Prednášajúci: Dr. Albert Fekete

napísal

Kurz environmentálneho manažmentu - ISO 19011:2011

Termín realizácie: 16. november 2016 od 8:30 - 16:00. Miesto konania: Hospodárska 7, Nitra (miestnosť ZM). Lektor: Ing. Eva Hlušková, PhD. Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.