Aktuálne informácie

napísal

Komunálne odpadové hospodárstvo

Odborná exkurzia pre študentov, 26. apríl 2017 (streda). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva kompostárne a oboznámenie sa s využívanou technológiou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho na území mesta Nitra.

napísal

Zelená infraštruktúra: Prírode blízke riešenia pre udržateľné a odolné mestá

4. - 7. apríla 2017 sa v talianskom meste Orvieto uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Green Infrastructure: Nature Based Solutions for Sustainable and Resilient Cities"

napísal

Snehové lavíny

Prednáška je určená je pre všetkých záujemcov o problematiku snehových lavín, ochrany pred lavínami a situácií na Slovensku, 12.04.2017 (streda), miestnosť ZM. Prednášajúci: Mgr. Ivana Sikulová, PhD.

napísal

O koncepte a forme

Výberová prednáška, 12. 04. 2017 (streda) o 11.00 h, TD-01 - Prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný

napísal

Kurz Environmentálneho manažmentu - Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011

Termín konania: 4.5.2017, termín prihlasovania: do 19.4.2017. Organizačné zabezpečenie a prihlasovanie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.