Aktuálne informácie

napísal

Na Ústave záhradníctva (UZ FZKI) sa 21.09.2021 od 13:30hod uskutočnia výberové prednášky: The structure of cultivation and consumption of vegetables in Poland, prednášajúci dr hab. Robert Rosa a Organic mulches in the vegetables cultivation, prednášajúca dr hab. Jolanta Franczuk.

napísal

V súťaži Záhrada - Park a Detail roka, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, boli medzi ocenenými krajinno-architektonickými realizáciami opäť práce absolventov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Slávnostné vyhlasovanie sa uskutočnilo 7. septembra v nitrianskej Synagóge.

napísal

Ústav záhradníctva (UZ FZKI) organizuje v dňoch 23.09.2021 a 24.09.2021 odborné exkurzie: VISEGRAD OASIS CUP (Piešťany), Pozberové technológie pri spracovaní zeleniny (Kostolná pri Dunaji), Prehliadka porastov zeleniny (Kráľová pri Senci).

napísal

Akademický senát FZKI na svojom zasadnutí dňa 18. 3. 2021 schválil novú organizačnú štruktúru FZKI, podľa ktorej s účinnosťou od 1. 9. 2021 vznikajú na fakulte 3 ústavy - Ústav krajinnej architektúry, Ústav krajinného inžinierstva a Ústav záhradníctva.

napísal

Možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. PREČO ŠTUDOVAŤ na FZKI V NITRE? - Vyberáte z odborov, ktoré sa ako jediné na Slovensku študujú v Nitre - Žijete v meste, ktoré patrí študentom.