Aktuálne informácie

napísal

Srdečne Vás pozývame na otváraciu konferenciu projektu ReImaGIne podporeného z Nórskych grantov, ktorá sa uskutoční v piatok dňa 20.1.2023 o 10:00 na Ústave krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (Tulipánová 7, Nitra). Cieľom projektu je založenie živého laboratória zelených inovácií, ktorého súčasťou bude zelená strecha, zelené steny, vodozádržné opatrenia a iné zelené inovácie. Súčasťou konferencie budú odborné prednášky a komentovaná prehliadka v areáli Ústavu krajinnej architektúry. Príďte sa dozvedieť viac o Nórskych grantoch a zelených inováciách.

napísal

Ústav krajinnej architektúry v spolupráci s Kreatívnym centrom SPU v Nitre organizuje v roku 2023 sériu online prednášok a diskusií Výberov:KA s tematickým zameraním na "Budovanie komunít a zelenej infraštruktúry". Séria je súčasťou doktorandského výskumu a projektu Erasmus+ Learning Landscapes. Prvým prednášajúcim bude Attila Tóth, ktorý dňa 13.1.2023 o 17:00 predstaví občiansku iniciatívu zameranú na zveľaďovanie zelene na vidieku, z ktorej v roku 2020 vzišlo občianske združenie ViZia - Vidiecka zelená infraštruktúra, ktoré už 4. rok zveľaďuje Park rodín v Tvrdošovciach a minulý rok založilo aj nový komunitný park pri nájomných bytových domoch v obci.

napísal

Ovocinárskeho seminára PAPRANNO sa uskutoční v dňoch 31.1. až 2.2.2023 štandardne v priestoroch wellness hotela Aquatermal v Dolnej Strehovej. Prihlásiť sa môžete elektronicky. Odborný garant podujatia doc. Ing. Ján Mezey, PhD., Ústav záhradníctva FZKI.

napísal

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied vyhlasuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov, 19. ročník, v dvoch kategóriách: Cena SAPV pre najlepšie práce s významným teoretickým prínosom a Cena SAPV pre najlepšie práce s významným aplikačným prínosom. Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov z vedeckovýskumného alebo akademického pracoviska v SR. Zameranie súťažnej práce musí byť z oblasti pôsobnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Prihlášku a kópie súťažných príspevkov zasielajú súťažiaci elektronicky do 31. 1. 2023.

V Pálfyho paláci sa 19. decembra uskutočnilo odovzdávanie ocenení laureátom osemnásteho ročníka prestížnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2021/2022, ktorú pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej organizuje občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). Víťazkou v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stala Ing. Lucia Galovičová.