Aktuálne informácie

napísal

Na Ústave krajinného inžinierstva (UKI FZKI) sa 27.09.2021 o 09:00 hod. uskutoční výberová prednáška: The benefits of using remotely sensed soil moisture for improving small - scale hydrological models, prednášajúca Dr. Sc. Vesna Đukić, graduated civil engineer, associate professor, University of Belgrade, Faculty of Forestry, Department of Ecological Engineering for Soil and Water Resources Protection.

napísal

Prednášky doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD. zamerané na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednášky budú doplnené aj tématicky zameranými postermi, ktoré budú inštalované vo vstupných priestoroch. Dátum a čas: 22.09.2021 o 14:00 v TD-02, Tulipánová 7 a 29.09.2021 o 14:00 v aule SPU.

napísal

Na Ústave záhradníctva (UZ FZKI) sa 21.09.2021 od 13:30hod uskutočnia výberové prednášky: The structure of cultivation and consumption of vegetables in Poland, prednášajúci dr hab. Robert Rosa a Organic mulches in the vegetables cultivation, prednášajúca dr hab. Jolanta Franczuk.

napísal

V súťaži Záhrada - Park a Detail roka, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, boli medzi ocenenými krajinno-architektonickými realizáciami opäť práce absolventov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Slávnostné vyhlasovanie sa uskutočnilo 7. septembra v nitrianskej Synagóge.

napísal

Ústav záhradníctva (UZ FZKI) organizuje v dňoch 23.09.2021 a 24.09.2021 odborné exkurzie: VISEGRAD OASIS CUP (Piešťany), Pozberové technológie pri spracovaní zeleniny (Kostolná pri Dunaji), Prehliadka porastov zeleniny (Kráľová pri Senci).