Aktuálne informácie

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Záhradníctvo na FZKI SPU v Nitre sa bude konať dňa 07.07.2022 obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba Mankoveckého, doktoranda dennej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI.

napísal

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo na FZKI SPU v Nitre sa budú konať dňa 22.06.2022 obhajoby dizertačných prác - Ing. Martiny Kováčovej, Ing. Tatijany Kotuš a Ing. Alexandry Pagáč Mokrej

napísal

Dňa 15.6. 2022 navštívili v rámci Erasmus+ projektu Ústav záhradníctva kolegovia z Univerzity v Szegede - Szegedi Tudományegyetem (Dr. Tímea Süli-Zakar, Dr. Ferenc Lantos, Ingrid Melinda Gyalai – doktorandka). Súčasťou stretnutia bola aj návšteva VC Agrobiotech, kde si prezreli priestory Laboratória aplikovanej bakteriológie v sprievode jeho vedúcej prof. Ing. Kačániovej, PhD., ako aj Laboratórium nápojov.

napísal

Akademický senát FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.04.2022 vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AKADEMICKÉHO SENÁTU FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 na deň 17.6.2022, náhradný termín na 1.7.2022.

napísal

V dňoch 01. - 03. 06. 2022 sa konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Už 16. ročník, ktorý fakulta zorganizovala, sa konal v Banskej Štiavnici s medzinárodnou účasťou univerzít a výskumných ústavov zo Slovenska, Českej republiky, Uzbekistanu a Iránu.