Aktuálne informácie

napísal

Letná škola v Kirgizsku

V dňoch 10.-15.07.2017 sa uskutočnila v Kirgizsku tretia letná škola (Campobasso, Nitra, Biškek) zameraná na degradáciu pôdy v rámci medzinárodnej spolupráce univerzít euro-ázijských krajín na ochranu pôd - International university cooperation on land protection in European-Asiatic countries (IUCLAND), ktorej sa zúčastnili študenti FEŠRR a doktorand FZKI

napísal

Veda mladých 2017

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pravidelne pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Veda mladých. Tento ročník konferencie, ktorá sa konala v hoteli Remata v obci Ráztočno bol už dvanástym v poradí. Na tento ročník zavítalo 30 účastníkov z pracovísk zo Slovenska, Čiech a Poľska.

napísal

Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine

Medzinárodná vedecká konferencia "Plants in Urban Areas and Landscape" sa uskutoční 8.-9. Novembra 2017 v Hokovciach. Manažment sídelnej zelene, metódy hodnotenia drevín, dizaj a údržba sídelnej i krajinnej zelene. Organizujú: Katedra biotechniky zelene a Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

napísal

Letná škola v Campobasso na Universitá degli Studi del Molise

V dňoch 05.-10.06.2017 sa uskutočnila v talianskom meste Campobasso letná škola na Universitá degli Studi del Molise, ktorej sa zúčastnili za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu doktorandi FZKI a FAPZ pod záštitou FEŠRR

napísal

Kurz geodetických prác

Študenti prvého ročníku bakalárskeho stupňa štúdia v odbore krajinné inžinierstvo a krajinná a záhradná architektúra absolvovali v dňoch 12 – 14. júna Kurz geodetických prác. Kurz sa realizoval v areáli Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Hospodárskej ul.