Aktuálne informácie

napísal

Postup a úlohy okresného úradu ochrany životného prostredia pri stavebnom a vodoprávnom konaní. Ing. Miloš Černák, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Nitra. 15. 03. 2023 09:00hod., FZKI, ÚKI - miestnosť ZM, (Hospodárska 7).

napísal

Online prihlasovanie na ERASMUS+ mobility pre študentov - stáž v zahraničí bude OTVORENÉ od 13.3. do 14.4.2023. Uzávierka prihlášok 14. 4. 2023. Kontaktná osoba: Ing. Andrea Zvalová.

Dátum a čas konania: 22. februára 2023, 13.30 – 15.00 h. Miesto: Prednášková miestnosť A-01, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra. Program: 13.30-13.45 Erasmus+: prof. JUDr. Lucia Palšová, PhD., prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov ...

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre realizovala 9. – 11. februára zaujímavý program ďalšieho vzdelávania Prevádzkovanie kompostární, garantovaný Ing. Annou Bárekovou, PhD.

napísal

Členovia uznávaného architektonického ateliéru Compass z Bratislavy oslovili vedenie SPU v Nitre a požiadali o možnosť absolvovať prehliadku objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre architektov V. Dedečka a R. Miňovského. 7. februára 2023 ich sprevádzali členovia Ústavu krajinnej architektúry doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, PhD. a Ing. Timea Žolobaničová, ktorí pripravili aj prezentáciu historického vývoja, urbanisticko-architektonických súvislostí a výstavby komplexu v priestore Auly Maxima.