Aktuálne informácie

napísal

4. marca 2022 (piatok) - 4. týždeň semestra pre všetkých študentov, ktorí majú v študijnom pláne v akademickom roku 2021/2022 predmet Seminár k záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práci 1 alebo 2

napísal

Akademický senát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s vedením FZKI SPU v Nitre, vyjadruje podporu Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, zo dňa 9. februára 2022. Výučba bude, v pondelok 21.2.2022, prebiehať štandardne. Predsedníčka AS FZKI. Dekan FZKI.

napísal

OsKAr 3/2022. Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 16.2.2022 sme na ÚKA privítali nášho emeritného profesora Jána Supuku, ktorý je v medzinárodnom i domácom prostredí považovaný za jedného z popredných predstaviteľov odboru krajinná architektúra.

napísal

Projekt ADAPTAN II je smerovaný k podpore cieľov krajských, národných a európskych stratégií adaptácie na klimatické zmeny.  Na báze medzinárodného partnerstva sa spája 5 výskumných subjektov s jedinečným národným postavením: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, ARVEN Akademie rozvoje venkova z.s., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ústav krajinného inžinierstva a Norwegian Institute of Bioeconomy Research.

napísal

MŠVVaŠ SR deklaruje, že cieľom novely zákona o vysokých školách je komplexné zlepšenie kvality vysokých škôl, zvýšenie ich atraktívnosti a otvorenosti, uvádza sa vo výzve. Rada VŠ SR pozitívne vníma viaceré zmeny, ktoré prináša návrh novely o vysokých školách. RVŠ SR však upozorňuje, že ak tento návrh novely zákona bude schválený v predloženej forme, zruší demokratické princípy fungovania nášho vysokého školstva, ustanovené po Novembri 1989.