Aktuálne informácie

napísal

Študentská vedecká konferencia FZKI 2024 sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 18. apríl 2024 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Workshop spojený s odbornou diskusiou v areáli trvalkovej škôlky Melissa v Patinciach. 12. 04. 2024 piatok 08:30 – 15:30 Trvalková škôlka Ing. Jana Pémová – MELISSA, Hlavná 16, Patince. Odchod autobusu do Patiniec je spred ŠD Bernolák o 08:30 h.

napísal

Workshop spojený s exkurziou a diskusiou v areáli parku Arboréta Mlyňany SAV vo Vieske nad Žitavou. 19.04.2024 piatok 8:30 – 15:30 Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou, odchod autobusu od cesty pri ŠD A. Bernoláka, o 8:30 h. V prípade daždivého počasia sa workshop preloží na iný termín!

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie. V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi. Výsledky. Foto z oceňovania.

napísal

Výberová prednáška tematicky súvisí s predmetmi integrovaný manažment povodia, hydrológia či ďalšími predmetmi študijného programu krajinné inžinierstvo. Prednášajúci: Ing. Peter Ivan, PhD., analytik hydrodynamických modelov Odbor plánovania manažmentu povodí, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dátum a čas: 09. 04. 2024, 9:00 - 10:30 hod. Miesto: SPU v Nitre, FZKI, Hospodárska 7, miestnosť ZM.