Aktuálne informácie

napísal

Tak ako každý rok, aj tento fakulta organizuje Deň otvorených dverí 2022, kde privíta záujemcov o štúdium. Kedy? 4. február 2022 - v piatok - v čase 10:00 - 11:30 hod. Kde? On-line, Pripoj sa v čase 10:00 – 11:30.

napísal

OsKAr 2/2022. V rámci 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Druhým hosťom v rámci tejto série bol dňa 2. 2. 2022 profesor Pavel Hrubík, ktorý na FZKI vyučoval listnaté, ihličnaté a vždyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe, sadovnícku dendrológiu a ochranu okrasných rastlín.

napísal

OsKAr 1/2022. Na ÚKA privítali významnú osobnosť slovenskej krajinnej architektúry - prof. Ing. Pavla Vreštiaka, CSc. (1942, Hriňová), ktorý stál pri zrode Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Katedry záhradnej a krajinnej tvorby (predchodca dnešného ÚKA) v roku 1995.

napísal

V týchto dňoch sa dožíva krásneho životného jubilea, 90 rokov, náš bývalý kolega, pedagóg, vedec, nestor slovenského ovocinárstva Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

napísal

V súťaži LAURUS 21 uspeli aj študentky našej fakulty Anna Kulperová a Andrea Varga. V silnej česko-slovenskej konkurencii sa v kategórii "Střední měřítko" dostali do finále, kde súperia s tromi ďalšími projektmi z Českého vysokého učení technického a Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Porotcov zaujala ich ateliérová práca Green Center of Poľný Kesov (vedúci ateliéru: doc. Attila Tóth). Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v januári 2022.