Aktuálne informácie

napísal

6. ročník konferencie organizovala Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA v dňoch 20.-22.11.2017. Našu fakultu reprezentovali Ing. Vladimír Kišš a Ing. Martin Manina

napísal

21. novembra 2017 sa v priestoroch SPU konal Deň kariéry, na ktorom sa zúčastnili súkromné spoločnosti z praxe zastupujúce širokú paletu segmetov ako priemysel, potravinárstvo ale aj služieb a samozrejme zastúpené bolo aj poľnohospodárstvo

napísal

Výberová prednáška, 28. novembera 2017 o 13.30 hod., ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7, Nitra, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Prednášajúci: RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA

napísal

V utorok 21. novembra 2017 na fakulte prebehla ďalšia aktivita spoločného projektu Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a Ukrajiny. Projekt je realizovaný s podporou Vyšehradského fondu.

napísal

Odborná exkurzia pre študentov predmetu Obnova historickej zelene, 07.12.2017, hrad Červený Kameň. Organizuje Katedra záhradnej a krajinnej architektúry