Aktuálne informácie

napísal

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovenskou komorou architektov

Dekanka FZKI doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. podpísala so Slovenskou komorou architektov  dohodu o vzájomnej spolupráci.

napísal

Pedagógovia FZKI doc. Ing. Peter Halaj, CSc., Ing Mária Bihuňová, PhD. a Ing Denisa Halajová, PhD, prezentovali možnosti štúdia a výskumných aktivít na Western Norway University of Applied Sciences v Sogndale.

napísal

Landart - Odpadové inštalácie - Dudince

Workshop v kúpeľnom areáli kúpeľného domu Smaragd v Dudinciach, od 26.5. do 28.5.2017. Víkend bude zameraný na tvorbu landartových inštalácií a inštalácií z odpadových materiálov, realizovaných študentmi 1. a 2. ročníka FZKI.

napísal

Sadovnícke štúdie Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu študentských návrhov vytvorených v rámci ateliérových predmetov. Miesto konania: FZKI, Tulipánová 7 miestnosť TD-17 utorok, 6. 6. 2017 o 14.00 hod.

napísal

Kurzy hydropedológie

V dňoch 24. - 26. mája sa uskutoční Kurz hydropedológie. Kurz sa bude konať v obci Čierny Balog. Kurz je zameraný na praktickú výučbu základných metód merania a určovania hydropedologických charakteristík.