Aktuálne informácie

napísal

Pri príležitosti 17. novembra - Medzinárodného dňa študentstva vedenie fakulty ocenilo študentov, ktorí sa svojimi mimoriadnymi aktivitami zaslúžili o rozvoj dobrého mena fakulty.

napísal

AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje riadne voľby do AS FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce FZKI na deň 20. 11. 2023. V prípade opakovania volieb do AS FZKI SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 5. 12. 2023. Harmonogram priebehu volieb bude zverejnený v zmysle Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre. -- aktualizované 21.11.2023 12:09hod.: Predbežné výsledky -- Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2023-2027) bude 13.12.2023 o 09:00.

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 2022 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4).

napísal

AS SPU v Nitre vyhlasuje termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre na FZKI SPU v Nitre na 20.11.2023, s náhradným termínom na 5.12.2023. Organizačné zabezpečenie. -- aktualizované 16.11.2023: Zoznam kandidátov --

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 9. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Na konferenciu sa zaregistrovalo 58 účastníkov, okrem slovenských doktorandov aj 11 zahraničných študentov z Českej republiky a Maďarska. Konferenciu spoločne organizovali Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov.