Aktuálne informácie

napísal

Bohuš Fančovič, Botanická záhrada SPU v Nitre: Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie v záhradníckej praxi

napísal

Aj tento rok sme pre študentov prvého ročníka pripravili privítanie. Cieľom podujatia bolo bližšie oboznámiť prvákov so štruktúrou a fungovaním fakulty, so zameraním jednotlivých ústavov a vytvorenie lepších vzájomných vzťahov.

napísal

Pozberové spracovanie koreninovej papriky a ostatných koreninových rastlín. Odchod  spred kotolne o 09:00 do firmy Mäspoma spol. s ro, Dvory nad Žitavou. Organizuje: Ústav záhradníctva, kontaktná osoba: doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

napísal

Rektorka SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., udelila doc. Ing. Attilovi Tóthovi, PhD. z Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre ocenenie za publikáciu s najvyšším impakt faktorom (IF / Impact Factor) tvorivého zamestnanca za rok 2022 za publikáciu s názvom "Nature-based solutions addressing the water-energy-food nexus: Review of theoretical concepts and urban case studies". Článok je dielom autorského kolektívu ôsmich výskumníkov z Dánska, Islandu, Rakúska, Slovenska, Španielska, Talianska a Turecka.

napísal

Pozberové strediská ovocia a zeleniny. Exkurzia je určená prioritne pre poslucháčov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín (II.ZHI, II IMHS). Je zameraná na prehliadku moderných pozberových stredísk ovocia a zeleniny. Organizuje Ústav záhradníctva FZKI, dr. Golian, doc. Mezeyová.