Aktuálne informácie

napísal

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zo dňa 22.09.2020 a na základe schváleného uznesenia AS SPU v Nitre zo dňa 30.09.2020 sa Doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022 NEUSKUTOČNIA v pôvodnom termíne (07.10.2020). O ďalšom postupe budete informovaní.

napísal

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 23. 9. 2020 o 14.00 h v priestoroch budovy na Hospodárskej ul. 7 uskutoční tematická prednáška doc. Ing. arch. R. Štěpánkovej, PhD. na tému: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre. Tu môžete sledovať záznam živého vysielania prednášky... /...nie je potrebné sa prihlasovať cez aplikáciu MS Teams, stačí kliknúť "pripojiť sa anonymne".../

napísal

V Aule SPU v Nitre sa 8. septembra konalo 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied vedené predsedom prof. Štefanom Mihinom. Jedným z bodov programu bola vedecká rozprava na tému Pozemkové úpravy.

napísal

Poľnohospodárstvo žije v očakávaní veľkých zmien. Atmosféra v odvetví hustne. "Riešenie životne dôležitých vecí zaostalo. Potrebujeme sa vrátiť k vecnej diskusii, zjednotiť všetky múdre hlavy. Rozprávajme sa na pôde univerzity, veď odtiaľto takmer všetci, čo volajú po zmene, vzišli,“ hovorí rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Zároveň približuje zámery a ciele samotnej univerzity vo vzdelávaní, vede, výskume.

napísal

Slovenská architektúra skrýva bohatý potenciál, ktorý je potrebné kvalitne spracovávať, dokumentovať a šíriť. Súčasťou architektonického fondu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je široká škála hodnotných objektov. Ich historické, kultúrne a architektonické hodnoty mapuje projekt UNI:ARCH, ktorý riešia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI.