Aktuálne informácie

napísal

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania. Absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Kvalifikácia je evidovaná. Termíny: 08.09.2020, 09.09.2020, 10.09.2020.

napísal

Obhajoby dizertačných prác na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. 20.08.2020 - študijný program Krajinné inžinierstvo: Ing. Martin Manina, Ing. Igor Gacko, 25.08.2020 - študijný program Záhradná a krajinná architektúra: Ing. Monika Totkovič, 26.08.2020 - študijný program Záhradníctvo: Ing. Jakub Dobšinský, Ing. Patrik Komár

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 14. júla vymenovala päťdesiatštyri nových profesorov, medzi nimi aj dvoch z FZKI - prof. Ing. Ľuboša Juríka, PhD., v odbore krajinárstvo, z Katedry krajinného inžinierstva a prof. Ing. Viliama Báreka, CSc., v odbore záhradníctvo, z Katedry krajinného inžinierstva. Foto: www.prezident.sk

napísal

na študijné programy FZKI: ŠP Záhradníctvo, ŠP Krajinné inžinierstvo a ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve. Termín podania prihlášky do 7.8.2020.

napísal

Do Interaktívnej experimentálnej záhrady (IEZ) na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre možno nazrieť už aj virtuálne. V záhrade je umiestnený aj pozorovací včelí úľ. Zdroj: cetv.sk