Aktuálne informácie

napísal

Vinárstvo & somelierstvo

Kniha nášho pedagóga Ing. Štefana Ailera, PhD. s názvom “Vinárstvo & somelierstvo“, vydaná vydavateľstvom Agriprint, s.r.o. v roku 2016, bola ocenená komisiou OIV - The International Organisation of Vine and Wine (Medzinárodná organizácia hrozna a vína) v kategórii Víno a jedlo na kongrese organizovanom tento rok v Sofii, v Bulharsku.

napísal

Odborná exkurzia v Maďarsku

V dňoch 7.-9.6.2017 sa uskutočnila odborná exkurzia pre študentov prvého stupňa štúdia odboru Krajinná a záhradná architektúra ako aj pedagógov KZKA FZKI SPU v Nitre v Maďarsku.

napísal

Egyptskí pedagógovia navštívili FZKI

V dňoch 4. a 5. júna 2017 navštívili Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre predstavitelia Zagazig University z Egypta. Na dekanáte fakulty boli prijatí hostia – profesor Dr. Abdelazim Negma  a docent Dr. Mohamed Abuhashim

napísal

Voda v krajine

V dňoch 10. a 11. 5. 2017 skupina študentov 1. roč. 2. stupňa štúdia absolvovala odbornú exkurziu zameranú na stavby vodného hospodárstva.

napísal

Monitoring zložiek životného prostredia

V dňoch 5. - 9. 6. 2017 bude v priestoroch Katedry krajinného inžinierstva SPU v Nitre realizovaný kurz Monitoringu zložiek životného prostredia. Kurz je určených pre všetkých záujemcov o túto problematiku. Zúčastneným študentom bude účasť na kurze zarátaná v rámci odbornej praxe.