Kurzy

Uvedené kurzy sú určené výhradne pre študentov FZKI SPU v Nitre a realizujú sa ako povinné alebo povinne-voliteľné predmety v súlade so študijným plánom študenta.

Pre záujemcov z externého prostredia ponúkame akreditované kurzy v rámci Akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania.

Kurz geodetických prác

Kurz hydropedológie

Kurz monitoringu zložiek ŽP

Kurz rezu viniča hroznorodého

Kurz intenzívneho pestovania zeleniny

Kurz architektonickej tvorby

Kurz environmentálneho manažmentu

Kurz záhradno krajinného dizajnu