Seminár k záverečným prácam

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Seminár k záverečným prácam sa bude konať dňa 4. marca 2022

- Seminár bude prebiehať podľa šablóny z minulých rokov

Ísť späť