Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2022/2023

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

na študijné programy:

 

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

Záhradná a krajinná architektúra

 

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na všetky študijné programy.

Prijímacie talentové skúšky - informácia pre uchádzačov o štúdium od akademického roka 2022/2023 na študijný program Záhradná a krajinná architektúra.

FAQ - Často kladené otázky.

Tu sa môžete zatiaľ virtuálne prejsť našimi budovami, v ktorých sa vyučuje a v ktorých na Vás čaká voňavé štúdium.

Pre záujemcov, tak ako každý rok, pripravujeme 4. februára 2022 Deň otvorených dverí.

 

Súvisiace dokumenty: