Aktuálne informácie

napísal

Voľby do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre a študentskej časti AS SPU v Nitre

Voľby sa uskutočnia na Tulipánovej ulici (budova dekanátu FZKI) dňa 11. 10. 2016 v čase 08:00 - 15:00 hod. - vo vestibule. Výsledky volieb budú zverejnené po sčítaní hlasov 11.10.2016 o 15:30.

napísal

Výberová prednáška na Katedre zeleninárstva

Názov: The structure of cultivation and consumption of vegetables in Poland. Prednášajúci: Robert Rosa, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agriculture, Department of Vegetable Crops. Dátum a miesto: 27. 9. 2016 o 11.00 h, TD-01 na FZKI.

napísal

Farby a plody jesene

Výstava sa bude konať v skleníkoch Botanickej záhrady pri SPU v dňoch 28.09.2016 - 05.10.2016 od 09:00 do 17:00hod. V rámci výstavy sa 28.09.2016 uskutoční odborný seminár: Rozmanitosť plodovej a listovej zeleniny.

napísal

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe

Odborné exkurzie (7 – 12 dní). Študentské praxe (7 – 12 dní). Uzávierka: 1. november 2016

napísal

Veda mladých 2016

V dňoch 7. až 9. septembra 2016 sa v Brne konal už 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých 2016. Na konferencii sa zišli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska, Čiech a Poľska. Počas konferencie bolo prezentovaných takmer 30 príspevkov z  oblasti krajinárstva, záhradnej a krajinnej architektúry, a záhradníctva.