Aktuálne informácie

napísal

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) - 06. 12. 2021, 12:30hod. Výberová prednáška: Aplikácia environmentálnej legislatívy v praxi výrobného podniku. Prednášajúci: Ing. Stanislava Dratvová, Danucem Slovensko a.s., environmentálna koordinátorka. Online v MS Teams.

napísal

Ústav záhradníctva (ÚZ) - 01. 12. 2021, 13:30hod. Výberová prednáška: Z dejín šľachtenia ruží / Citrusy a ich využitie. Prednášajúci: doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD. / doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. Online v MS Teams.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s partnermi získala grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR. Projektovým lídrom je prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

napísal

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) - 26. 11. 2021, 08:30hod. Výberová prednáška: Potenciál tuhého alternatívneho paliva pri mechanicko-biologickej úprave zmesového komunálneho odpadu. Prednášajúci: Ing. Lukáš Haršány, obchodný manažér ecorec Slovensko, s.r.o. Online v MS Teams. 26. 11. 2021, 10:30hod. Výberová prednáška: Kompostovanie pre vysoký obsah prospešného pôdneho mikrobiómu. Prednášajúca: PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, spoluzakladateľka OZ PedaVita a RSP Živá záhrada. Online v MS Teams.

napísal

Seminár Budúcnosť slovenského zeleninárstva a zemiakarstva, Budúcnosť slovenského ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku, 23. 11. 2021 - 24. 11. 2021, v Kaštieli Mojmírovce. FZKI je spoluorganizátorom podujatia.