Aktuálne informácie

napísal

Kurz hydropedológie

Študenti druhého ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili  Kurzu hydropedológie. Kurz sa konal v obci Čierny Balog od 08. do 10. mája a v priestoroch KBH od 11. do 13. mája 2016.

napísal

Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína

Výberová prednáška, 20. mája 2016 o 14:00 hod. na Tulipánovej 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., téma: Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína.

napísal

Monitoring kvality vody

V dňoch 9. - 13. 5. 2016 organizuje Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre medzinárodnú odbornú exkurziu Monitoring kvality vody. Účastníkmi sú  študenti a učitelia zo Slovenska, Rumunska, Poľska a Českej republiky. Exkurzia je podporená grantovým programom CEEPUS.

napísal

Agrotechnika a technologické postupy pri výrobe úspešných vín

Výberová prednáška, 20. mája 2016 o 14:30 hod. na Tulipánovej 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci Ing. František Mádl, téma: Agrotechnika a technologické postupy pri výrobe úspešných vín.

napísal

Odborná exkurzia Kurzu environmentálneho manažérstva

Dňa 10.5.2016 sa uskutoční odborná exkurzia Kurzu environmentálneho manažérstva. Cieľom exkurzie je ukážka fungovania ochrany životného prostredia v praxi v spoločnostiach SHP Harmanec, a.s. a ELEKTRO RECYCLING s.r.o, Slovenská Ľupča. Exkurzie sa zúčastnia študenti, ktorí absolvovali školenie ISO 14001:2015 a ISO 19011:2011.